Mod giao diện MIUI8 cho Rom UmiOs

– Mod giao diện MIUI8 chỉ dành cho ROM UMIOS
– Credit: Thanks to Muhammad Dimas Priatama for this mods
– Bạn có thể tải ROM UmiOS Tại đây!


Cài đặt thông qua TWRP Recovery (Không cần wipe)
– Boot to Recovery
– Install mods
– Restart

Download
Google drive