[Theme] Material Dream for Stock Launcher (launcher3)

Dựa theo bộ icon cùng tên trên Play Store

Dung lượng: 720KB
Áp dụng cho tất cả ứng dụng hệ thống
Cài đặt như apk bình thường, không cần root

Download
Tại đây – Download here!