Apk Editor Pro 1.8.16

APK Editor là một công cụ mạnh mẽ có thể chỉnh sửa/hack các tệp tin APK và làm nhiều điều thú vị.

Nó có thể giúp bạn thực hiện những việc như: dịch, thay thế, bố cục, cấu ​​trúc, và thậm chí xóa quảng cáo, cho phép gỡ bỏ, v.v. Những gì nó có thể làm phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Tuy nhiên, để sử dụng nó tốt, bạn cần một chút kỹ năng. Đừng lo, một số ví dụ được có sẵn trong trang trợ giúp. Đây là phiên bản Pro, một số tính năng số với bản miễn phí:
(1) Không hạn chế về chức năng
(2) Không có quảng cáo

APK Editor Pro
APK Editor Pro
Developer: SteelWorks
Price: $4.99

CÓ GÌ MỚI V1.8.16:
New resource building program (faster, when Android version >= 5.0);
updated xml serilizer to fix some string issue;
bug fix in settings for the overwrite option.

Tải Về
Tại đây

[ENGLISH]
APK Editor is a powerful tool that can edit/hack apk files to do lots of things for fun.

It can help us to do things like string localization, background image replacement, layout re-architecting, and even ad eliminating, permission removing, etc. What it can do depends on how you use it. However, to use it well, we need a little bit professional skills. Don’t be afraid, some examples are given in the help page.
This is the pro version, compared to free version, here is some differences:
(1) No function limitation
(2) No ads

APK Editor Pro
APK Editor Pro
Developer: SteelWorks
Price: $4.99

WHAT’S NEW
V1.8.16:
new resource building program (faster, when Android version >= 5.0);
updated xml serilizer to fix some string issue;
bug fix in settings for the overwrite option.

Download
Click here